Fast Ice

Systém FastICE ® vytváří vynikající led díky počítačem řízenému vysokotlakému čerpadlu pro aplikaci jemné vodní mlhy na ledovou plochu. To snižuje nutnost častého doplňování velkého množství vody na ledovou plochu, který bývá často tlustší, než je nezbytné, což je značně energeticky náročné. Použitím Zamboni FastICE lze docílit výrazné úspory času a energie. Detailní popis a parametry

Popis - Fast Ice

FastICE výhody

FastICE umožňuje rychlejší tvorbu ledu i při vyšších teplotách. FastICE sprej rychle zamrzá při kontaktu s ledovou plochou. Nahrazuje tradiční nanášecí mechanismus a roztírací plachetku. Lepší kvalita ledu pro bruslaře. Méně plynů uvězněných v ledu snižuje izolační odpor a tím i nároky na chlazení ledové plochy. Ledové desky vyrobené z horké vody mají sníženou odpařování a tím udržují tvrdší povrch. Precizní jemná mlha eliminuje přebytečnou vodu na ledě.


Systém FastICE se skládá ze tří hlavních součástí:

  • Flash Freeze - aplikační systém
  • ICE Control - palubní počítač
  • ICE DART - vyhledávání dat, diagnostika a systém řízení.


Flash freeze™
Náš pokročilý systém tlakového nanášení vodního spreje.

Sprejové trysky upravují vodu na jemné kapičky – ty tvoří hladkou a konzistentní vodní mlhu, která rychle zamrzne při kontaktu se stávajícím povrchem ledu.
Hydraulicky poháněné a ovládané vodní čerpadlo.
Hydraulicky řízený systém tlakového nanášení vodní mlhy je instalován do stroje na úpravu ledové plochy spolu se snímačem rychlosti.

Systémy spolupracují přizpůsobením průtoku vody rychlosti stroje a požadavkům nastaveným v ovládacím panelu.

Nanášecí systém
Postřikový systém je instalován na suportu.

Skládá se ze dvou řad bezodkapových trysek rozmístěných od sebe tak, aby umožnily přesné nanášení vody.


ICE Control™
ICE Control palubní počítač je systém řízení toku vody, který propojuje regulaci objemu postřiku s pozemní rychlostí upravujícího stroje. Tím se vytváří konzistentnější led nezávisle na obsluze.

Ovládací prvky počítače
Obsluha ovládá funkce systému FastICE v reálném čase z přepínačů na řídicím modulu.

Tyto uživatelsky přívětivé počítačové ovládací prvky umožňují obsluze okamžitě zvýšit nebo snížit množství aplikovaného spreje  v reakci na aktuální podmínky a požadavky ledové plochy.

K dispozici je také tlačítko Blast, které umožňuje uživateli v případě potřeby zvýšit množství vystřikované vody.

Konzole počítače
Konzole počítače poskytuje obsluze informace  na odolném podsvíceném LCD displeji. Uživatelé mohou přepínat mezi několika přednastavenými obrazovkami stisknutím tlačítka. Jednotka zobrazuje živá data o :
Pozemní rychlost - skutečná rychlost pohybu stroje na úpravu ledové plochy

Síla postřiku – výběr pomocí tlačítka pro nastavení objemu spreje
Použitá voda – množství vody aplikované během aktuální úpravy

Soubory

Nahoru